Lĩnh vực nghiên cứu

9/1/2020 550 lượt xem
Khoa có các nhóm nghiên cứu về vật liệu cho chuyển hóa và lưu trữ năng lượng, làm sạch môi trường và nhóm nghiên cứu về công nghệ sinh học ứng dụng  
Chi tiết

Bài báo uy tín quốc tế

6/9/2019 862 lượt xem
Các bài báo thuộc danh mục các tạp chí của Web of Science và có địa chỉ của Khoa.  
Chi tiết

Bài báo Khoa học khác

8/8/2019 1027 lượt xem
Các công trình nghiên cứu  
Chi tiết