KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC, HÓA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Phòng 603, nhà A5, Trường Đại học Phenikaa,

Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0332171966; Email: info@phenikaa-uni.edu.vn

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: