Bạn được học gì trong Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ sinh học

7/5/2020 370 lượt xem
Hiện nay, xu hướng giải quyết các vấn đề là liên ngành, ví dụ, để giải quyết vấn đề về môi trường, năng lượng cho phát triển bền vững cần sự kết hợp của các ngành hóa học, sinh học, ... 

Tuyển sinh ngành Công nghệ Sinh học

24/2/2020 798 lượt xem
CÔNG NGHỆ SINH HỌC ỨNG DỤNG (Mã ngành BIO1, thời gian đào tạo: 4 năm)  

Tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hóa học

24/2/2020 1078 lượt xem
Giới thiệu chương trình đào tạo KỸ THUẬT HÓA HỌC (Mã ngành CHE1, thời gian đào tạo: 4 năm)  

Địa chỉ tin cậy cho học sinh đam mê hóa học và sinh học

16/1/2020 3035 lượt xem
Kỹ thuật hóa học (KTHH) và Công nghệ sinh học (CNSH) đang đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và ứng dụng như: năng lượng, dầu khí, hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, y dược, chế ...