Lĩnh vực nghiên cứu

9/1/2020 445 lượt xem
Khoa có các nhóm nghiên cứu về vật liệu cho chuyển hóa và lưu trữ năng lượng, làm sạch môi trường và nhóm nghiên cứu về công nghệ sinh học ứng dụng  

Bài báo uy tín quốc tế

6/9/2019 688 lượt xem
Các bài báo thuộc danh mục các tạp chí của Web of Science và có địa chỉ của Khoa.  

Bài báo Khoa học khác

8/8/2019 910 lượt xem
Các công trình nghiên cứu  

Năng lượng tái tạo

21/2/2019 359 lượt xem
Harvesting Energy from Environmental Sources  

Bằng sáng chế

21/2/2019 318 lượt xem
 

Công nghệ Pin lithium

21/2/2019 304 lượt xem
Li-ion battery and all-solid-state battery<br />  

Các đề tài nghiên cứu quốc gia

13/2/2019 540 lượt xem
1.Tên đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs)”; CNĐT: TS. Đào Văn Dương; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã ...