Biên bản hợp tác giữa 2 nhóm nghiên cứu

19/5/2020 250 lượt xem
Hợp tác nghiên cứu phát triển máy phát điện nano từ việc sản xuất hơi nước bằng năng lượng mặt trời  

Hợp tác quốc tế

22/2/2019 509 lượt xem
ĐH Quốc Gia Chungnam, ĐH Quốc gia Changwon - Hàn Quốc; ĐH Florida - Hoa Kỳ; ĐH Twente - Hà Lan