Trang thiết bị của Khoa

29/10/2019 259 lượt xem
 

Phòng tạo mẫu

21/2/2019 353 lượt xem
TS. Vũ Thị Hồng Hà phụ trách  

Phòng phân tích mẫu

21/2/2019 359 lượt xem
TS. Đặng Viết Quang  

Phòng đo tính chất tế bào quang điện

21/2/2019 298 lượt xem
TS. Đào Văn Dương  

Phòng kiểm tra tính năng Pin Lithium

21/2/2019 343 lượt xem
TS. Vũ Ngọc Hùng