Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường

18/3/2020 1027 lượt xem
Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường  

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

26/2/2019 632 lượt xem
Sơ đồ cơ cấu tổ chức  

Văn Phòng Khoa

21/2/2019 520 lượt xem
Phòng 603, tòa A5, trường ĐH Phenikaa