Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

1/6/2020 11:00 PM

Ngành công nghệ sinh học ứng dụng (Mã ngành BIO, chỉ tiêu tuyển sinh: 50): định hướng đào tạo những cử nhân  có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao của chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp tạo ra những chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, y dược học, thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường… Bên cạnh khối kiến thức nền tảng, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng về phân tích, tổng hợp, quản lý dây chuyền nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.

Ngành Kỹ Thuật Hóa học (Mã ngành CHE, chỉ tiêu tuyển sinh: 50): định hướng đào tạo nhân lực trình độ cao cho các trường đại học, viện nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, bộ phận kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hóa học (pin, ắc quy, pin mặt trời, điện hóa, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa lý, hóa dược, hợp chất thiên nhiên, hương liệu, hóa mỹ phẩm, vật liệu nano) và các lĩnh vực liên quan như sinh học, thực phẩm, môi trường, dệt nhuộm...