Video giới thiệu ngành Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Phenikaa.

5/7/2020 11:08 AM

Công nghệ sinh học được ứng dụng nhiều trong nông nghiệp, dược phẩm, y học. Các bạn xem tiếp video để tìm hiểu thêm nhé.