Samsung Display tuyển dụng

6/16/2020 9:18 AM

Do nhu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới, Samsung display Việt Nam có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cao để nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Đó sẽ là cơ hội rất lớn cho các bạn sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC