Nhà khoa học thuộc Khoa vào top hơn 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

10/2/2019 1:43 PM

Mới đây, theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả John P. A. Ioannidis, Jeroen Baas, Richard Klavans và Kevin W. Boyack trong công trình “A standardized citation metrics author database annotated for scientific field” được công bố trên Tạp chí “PLOS Biology” (Mỹ) về danh sách 106.369 nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới thông qua trích dẫn khoa học và các chỉ số trắc lượng khoa học từ cơ sở dữ liệu Scopus (dữ liệu phân tích năm 2017) được chọn ra từ 6.880.389 nhà khoa học trên toàn thế giới, 3 nhà khoa học đến từ Trường Đại học Phenikaa vinh dự có tên trong danh sách.

Theo đó, GS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng nhóm, Nhóm nghiên cứu mạnh “Phát triển và ứng dụng cảm biến nano”, với vị trí 92.248. Ông đã công bố 124 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (H-index: 36, Citation: 3775).

TS Phạm Việt Thành - Trưởng nhóm, Nhóm nghiên cứu mạnh “Các hệ thống thông tin thông minh”, ở vị trí 105.399. TS Phạm Việt Thành đã công bố hơn 80 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus (H-index: 27, Citation: 2033).

Đến từ nhóm nghiên cứu “Chuyển đổi và lưu trữ năng lượng tái tạo” TS Đào Văn Dương ở vị trí 105.923. TS Dương đã công bố 74 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus với H-index: 21, Citation: 1401.

Tháng 5/2019, 8 nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Phenikaa chính thức ra mắt nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc, hình thành những tập thể nghiên cứu mạnh có khả năng giải quyết các bài toán khoa học và công nghệ lớn ở cả lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ. Các nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: Vật liệu nano trong y sinh, môi trường và năng lượng; Hóa dược và Hoạt chất sinh học; Các hệ thống thông tin thông minh và Cảm biến nano; Quang tử và Quang điện tử; Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học; Phân tích dữ liệu lưới trong Khoa học xã hội. 

Đặc biệt, các nhóm nghiên cứu mạnh của Phenikaa Uni được phân ra làm hai loại hình: nhóm nghiên cứu cơ bản và nhóm nghiên cứu ứng dụng. Tiêu chí đối với trưởng nhóm và các thành viên nghiên cứu chủ chốt thuộc mỗi loại hình cũng khác nhau. Bên cạnh đó, yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực công bố, chất lượng công bố, số lượng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp, số hợp đồng chuyển giao công nghệ và số lượng trích dẫn của trưởng nhóm nghiên cứu mạnh cũng như các thành viên nghiên cứu chủ chốt được lượng hóa cụ thể. Kết quả nghiên cứu của các nhóm cũng được yêu cầu cụ thể về số lượng và chất lượng công bố nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn và phát huy tối đa năng lực của các giảng viên, nhà khoa học trong môi trường giáo dục cởi mở, tôn trọng và  phản biện.


Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Phenikaa Group 

Việc phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Phenikaa là nhằm tập hợp đội ngũ các nhà khoa học xuất sắc, hình thành những tập thể nghiên cứu mạnh có khả năng giải quyết các bài toán khoa học và công nghệ lớn, đi từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ. Điều này một mặt giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, mặt khác hỗ trợ tích cực hoạt động giảng dạy đại học và sau đại học, gắn kết chặt chẽ đào tạo và nghiên cứu khoa học, giúp người học tiếp cận với những vấn đề khoa học và công nghệ mới nhất trên thế giới và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế của Trường và của người học.

Việc 3 nhà khoa học đến từ các nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm năng của Trường Đại học Phenikaa đứng trong danh sách các nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới cho thấy hướng đi đúng đắn với quyết tâm mạnh mẽ nâng cao chất và lượng nghiên cứu bằng nội lực của các nhà khoa học Việt Nam.

Là một trường đại học mới với sứ mệnh: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành; Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để tạo ra những ảnh hưởng đột phá trong khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xã hội”, việc thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh và tập trung là cơ hội lớn cho các nhà khoa học trẻ phát huy năng lực nghiên cứu, góp phần nhanh chóng đưa Trường Đại học Phenikaa đạt được mục tiêu đã đề ra với tầm nhìn trở thành một trong 100 trường đại học tốt nhất Châu Á trong vòng 2 thập niên tới.