Hợp tác giữa Khoa CNSH - HH - KTHH và Liên đoàn địa chất khoán sản biển

7/23/2020 8:50 AM

Ngày 22/07/2020, Khoa công nghệ Sinh học - Hóa học - Kỹ thuật Môi trường đã có buổi tọa đàm với Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển về hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực. Thành phần tham dự buổi Tọa đàm bao gồm: T.S Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đảng Ủy, Liên Đoàn trưởng Liên đoàn, T.S Đào Văn Dương - Trưởng khoa CNSH-HH-KTMT, T.S Nguyễn Quốc Định - Trưởng phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học, Viện Khoa học địa chất khoáng sản, cùng các nhà chuyên môn phụ trách dự án và kỹ thuật của 2 cơ quan.

Trong buổi tọa đàm, 2 đơn vị đã giới thiệu về hướng nghiên cứu, cơ sở vật chất và nhân lực từng đơn vị. T.S Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng đã nêu rõ tinh thần của đơn vị luôn mong được hợp tác với các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu để cùng nâng cao chuyên môn. T.S Đào Văn Dương, Trưởng Khoa CNSH - HH - KTMT, cũng đồng tình với quan điểm đó. Với năng lực hiện tại, 2 đơn vị hoàn toàn có thể có các nghiên cứu kết hợp giữa thực địa và lý luận khoa đọc để tạo ra các sản phẩm khoa học mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Kết thúc tọa đàm, 2 bên đã kí bản ghi nhớ chung với các điểm như sau:

- Hợp tác nghiên cứu khoa học địa chất, địa chất môi trường biển, nghiên cứu ô nhiễm rác thải nhựa và vi nhựa trên các vùng biển Việt Nam

- Cùng nhau thành lập các Đề tài, Dự án liên quan tới vấn đề ô nhiễm trên các vùng biển Việt Nam, các nghiên cứu về tai biến địa chất, địa chất môi trường.

- Phối hợp trong công tác đào tạo, thực nghiệm tại thực địa hay nâng cao nguồn nhân lực cả 2 bên.