Hội thảo chuyên đề về nông nghiệp và công nghệ sinh học thực phẩm 2020

1/10/2020 2:08 AM
Đại học Khoa học, Đại học Huế và Phòng Nông nghiệp và Công nghệ sinh học thực phẩm thuộc Liên đoàn Công nghệ sinh học châu Á (AFOB) sẽ đồng tổ chức Hội nghị chuyên đề AFOB về nông nghiệp và công nghệ sinh học thực phẩm 2020 (SAFB 2020) tại thành phố Huế. SAFB 2020 nhằm mục đích cung cấp một diễn đàn quốc tế để phổ biến kết quả nghiên cứu, ý tưởng mới, cập nhật công nghệ và khám phá những tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học thực phẩm. Hội thảo chuyên đề này sẽ mang đến cơ hội tốt để thiết lập một mạng lưới hợp tác mạnh mẽ trong nghiên cứu công nghệ sinh học giữa các nhà khoa học từ các trường đại học, viện, công ty công nghệ cao ở Việt Nam và các quốc gia khác dưới sự hợp tác của AFOB. Chi tiết thông báo xin xem tại link