Học bổng ngành Kỹ thuật Hóa học tại trường quốc gia Jeonbuk, Hàn Quốc

6/16/2020 9:02 AM

[THÔNG TIN HỌC BỔNG CHEMICAL ENGINEERING, JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY]
[INTEGRATED ENERGY-AI]
[Fall 2020]

** Thông tin về chương trình học:
Convergence education and research of Energy (PV) + AI + (IoT, big data)
- Research for PV of AI-based and smart grid design-related convergence education,
- Design and develop high-efficiency Si solar cell, Tandem cell, BIPV based on AI's optimal design technique,
- Research on transmission and distribution network control using AI-based technology to provide big data provided by IoT solar power plants.

** Học bổng được tài trợ bởi chính phủ Hàn, cụ thể:
- Master program: 1,200,000 won/ tháng
- Ph.D program: 1,800,000 won/ tháng
Ngoài ra, ứng viên được hỗ trợ laptop và lương từ dự án.

** Thời hạn nộp hồ sơ: vui lòng gởi trước ngày 7 tháng 8, 2020.

Mọi người có thể xem thêm thông tin trong hình đính kèm.
Thông tin chi tiết xin vui lòng gửi qua email: ndctien@jbnu.ac.kr (Nguyễn Đình Cung Tiến, 1994)
Tiêu đề: Apply EnergyAI_*Tên*

Nguồn: Thông tin học bổng giáo sư Hàn Quốc.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.