rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Lịch sử phát triển

3/13/2019 12:18 PM

Lịch sử hình thành và phát triển

  Khoa Công nghệ Sinh Học, Hóa Học và Kỹ Thuật Môi Trường (Faculty of Biotechnology, Chemistry, and Environmental Engineering), Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào ngày 19 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 19 tháng 11 năm 2018. Văn phòng Khoa tại: Phòng 603, tòa A5, trường ĐH Phenikaa. 
  Các chương tình đào tạo (Kỹ thuật hóa học, Công nghệ Sinh học và Khoa học Môi trường) được Khoa chú trọng xậy dựng theo các chương tình tiên tiến của Đại học MIT, Đại học Manchester, Đại học Quốc Gia Chungnam, Đại học Hanyang, kết hợp các chương trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Việt-Pháp,...
  Ngay từ khi thành lập, Khoa đã chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao. Đến nay, Khoa có 13 giảng viên, trong đó có 1 Phó giáo sư và 100% giảng viên có trình độ Tiến sĩ tốt nghiệp từ các cở sở nước ngoài. Trong năm 2020, Khoa sẽ tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên và theo kế hoạch đến cuối năm 2020, Khoa sẽ có từ 20 đến 25 giảng viên có trình độ Tiến sĩ;
 Khoa có sẵn nhiều trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu (http://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/danhsach/co-so-vat-chat). Ngoài ra, Khoa nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ rất lớn từ trường cũng như tập đoàn Phenikaa trong việc đầu tư các trang thiết bị phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu. Trong năm 2019, Khoa đã xây dựng các Phòng thí nghiệm, thực hành trọng điểm và các Nhóm nghiên cứu mạnh, nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên của Khoa. Đến nay, Khoa đã có 4 Phòng thí nghiệm và 3 Nhóm nghiên cứu, bao gồm:
Các phòng thí nghiệm:
- Phòng thí nghiệm hóa học
- Phòng thí nghiệm chuyển đổi và lưu trữ năng lượng
- Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học
- Phòng Thí nghiệm Công nghệ Vật liệu thân thiện Môi trường
Các Nhóm nghiên cứu
- Nhóm Chuyển đổi và lưu trữ năng lượng tái tạo : https://recslab.phenikaa-uni.edu.vn/home
- Nhóm Vật liệu thân thiện môi trường
- Nhóm Công nghệ Sinh học

Thông tin liên hệ
Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường,Trường Đại học Phenikaa,
Email: bcee@phenikaa-uni.edu.vn  
Website: www.bcee.phenikaa-uni.edu.vn
Hotline: 033.217.1966