Bạn được học gì trong Kỹ thuật Hóa học và Công nghệ sinh học

5/7/2020 11:19 AM

Một số bạn băn khoăn khi chọn ngành học do Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học, và Kỹ thuật Môi trường quản lý. Vì tên Khoa có liên quan đến ba ngành học nên các bạn đặt câu hỏi là theo học ngành Kỹ thuật Hóa học thì có phải học nặng về Công nghệ Sinh học không và ngược lại. Ads xin trả lời như sau:

Hiện nay, xu hướng giải quyết các vấn đề là liên ngành, ví dụ, để giải quyết vấn đề về môi trường, năng lượng cho phát triển bền vững cần sự kết hợp của các ngành hóa học, sinh học, môi trường… hay sự phát triển vượt bậc của Y học cũng do sự kết hợp của các ngành dược học, công nghệ sinh học và hóa học. Trong kỹ thuật sản xuất cũng vậy, ví dụ một kỹ sư làm việc trong các nhà máy bia, rượu, nước giải khát đều có nền tảng về hóa học, sinh học và kỹ thuật.

Nắm bắt được xu hướng phát triển ngành nghề nhằm phục vụ sự đa dạng trong sản xuất và nghiên cứu, kỳ tuyển sinh đại học năm 2020 Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học, và Kỹ thuật Môi trường dự kiến tuyển sinh 02 mã ngành đào tạo là Kỹ thuật Hóa học, mã số CHE1, chỉ tiêu 50 và Công nghệ Sinh học, mã số BIO1, chỉ tiêu 50. Chi tiết có thể xem trong đề án tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Phenikaa https://phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020.

Trong bài viết này, Ads xin giới thiệu khung chương trình của 02 mã ngành đào tạo là Công nghệ Sinh học (BIO1) và Kỹ thuật Hóa học (CHE1). Xin nhấn mạnh, đây là hai mã ngành đào tạo hoàn toàn độc lập của Khoa.

Ngành Kỹ thuật Hóa học định hướng đào tạo 02 chuyên ngành chuyên là (1) Hóa Vô cơ-Điện hóa-Năng lượng và (2) Hữu cơ-Hóa dược-Mỹ phẩm. Tham khảo các môn dự kiến học tại https://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/dao-tao-dai-hoc_2019_2_13_9_52_599/chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-hoa-hoc.

Ngành Công nghệ Sinh học định hướng đào tạo 02 chuyên ngành là (1) Công nghệ Sinh học Nông nghiệp và (2) Công nghệ Sinh học Thực phẩm và sẽ được điều chỉnh để đào tạo thêm hướng thứ 3 là Công nghệ Sinh học trong Y dược. Tham khảo các môn dự kiến học tại https://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/dao-tao-dai-hoc_2019_2_13_9_52_599/chuong-trinh-dao-tao-cong-nghe-sinh-hoc-ung-dung

Hai mã ngành này có sự giống nhau về kiến thức đại cương, kiến thức kỹ thuật, nhưng sẽ khác nhau về kiến thức chuyên ngành, cụ thể như sau:

3 học kỳ đầu các bạn sinh viên trong Khoa sẽ học gần như giống nhau cho tất cả các ngành học, trong đó:

2 học kỳ đầu, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức đại cương như  Vật lý, Toán học, Hóa học, Triết học, Kinh tế học… Học kỳ thứ 3 các bạn sẽ được trang bị kiến thức về kỹ thuật, cơ sở cốt lõi ngành như thực tập nhận thức tại nhà máy, dây chuyền sản xuất, vẽ kỹ thuật…

Từ học kỳ thứ 4, sự trùng lặp của các chương trình đào tạo sẽ giảm dần theo hướng chuyên sâu. Các bạn theo học ngành Kỹ thuật hóa học sẽ tập trung vào các “quá trình Hóa học” trong các dây chuyền sản xuất, chế tạo vật liệu hay trong đời sống. Các bạn theo học ngành Công nghệ sinh học sẽ xem xét, nghiên cứu các “quá trình Sinh học” trong các dây chuyền sản xuất, trong đời sống và trong kỹ thuật.

Các môn chuyên ngành sẽ được học ở các học kỳ 6 và 7 sau khi đã hoàn thành khối kiến thức cơ sở ngành. Trong quá trình đào tạo, các bạn sẽ được tham gia nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và làm việc thực địa cùng giảng viên hướng dẫn để tích lũy thêm kỹ năng và kinh nghiệm làm việc https://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/chitiet/tuyen-sinh-dai-hoc_2019_2_13_9_45_680/ky-thuat-hoa-hoc-tu-phong-thi-nghiem-den-doi-song.

Với kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được từ các môn cở sở ngành các bạn sinh viên sau khi ra trường có thể thích ứng và làm được nhiều công việc liên quan không chỉ trong phạm vi định hướng chuyên sâu.

Hiện nay Khoa đang tích cực cải tiến để có một chương trình đào tạo hiện đại, sát với nhu cầu thực tế và xu hướng của thị trường lao động đồng thời phù hợp cho việc chuyển đổi giữa các ngành học.