rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Lĩnh vực nghiên cứu

1/9/2020 7:55 AM

 

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU

Nhóm nghiên cứu chuyển hóa và lưu trữ năng lượng tái tạo

Trưởng nhóm: TS. Đào Văn Dương
Địa chỉ: Phòng 602, Tòa nhà A5, Trường Đại học Phenikaa
Hướng nghiên cứu: 

- Tổng hợp vật liệu lai hóa ứng dụng trong pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu hồi nước sạch dùng năng lượng mặt trời, thiết bị lưu trữ năng lượng (pin Lithium, siêu tụ), tách hydro, oxy
- Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao phân tử (polymer) với các hình dạng khác nhau
- Nghiên cứu vật liệu chuyển pha ứng dụng trong vân chuyển vắc xin
- Công nghệ plasma và ứng dụng
- Tổng hợp và ứng dụng vật liệu cathode, anode cho pin Li-ion, Na-ion
- Tổng hợp và ứng dụng vật liệu carbon cho chuyển hóa và lưu trữ năng lượng
- Đặc trưng tính chất vật liệu sử dụng các phương pháp phổ

- Tính chất và ứng dụng của vật liệu nano
- Pin mặt trời (Dye-sensitized solar cell)
- Xử lý các chất ô nhiễm trong môi trường nước (phosphorus, heavy metal)
- Vật liệu phát quang

Nhóm nghiên cứu công nghệ sinh học

Trưởng nhóm: TS. Hà Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Phòng 604, Tòa nhà A5, Trường Đại học Phenikaa
Hướng nghiên cứu: 

- Nhận biết microRNA tiềm năng và các gen đích có ảnh hưởng đến quá trình kháng xạ trị của các tế bào ung thư trực tràng.

- Nghiên cứu vai trò chức năng của Smad7 và Pellino3 protein trong quá trình hình thành và phát triển của ung thư da và ung thư trực tràng sử dụng mô hình chuột ung thư.

Nhóm nghiên cứu vật liệu thân thiện môi trường

Trưởng nhóm: TS. Đặng Viết Quang
Địa chỉ: Phòng 605, Tòa nhà A5, Trường Đại học Phenikaa
Hướng nghiên cứu: 

- Tổng hợp vật liệu nano ứng dụng trong xử lý môi trường như khử trùng, hấp phụ kim loại nặng, và bắt giữ khí CO2;
- Nghiên cứu sử dụng và chuyển hóa các chất thải như chuyển hóa CO2 và nước muối thải thành Na2CO3, chuyển hóa tro bay nhà máy nhiệt điện thành zeolite, H2SiF6 thành silica và HF, biomass thành than hoạt tính…;
- Nghiên cứu khai thác năng lượng mặt trời nhằm thu hồi nước sạch từ nước mặn và thực hiện các phản ứng quang hóa xử lý môi trường.

Nhóm nghiên cứu Hóa học môi trường và Sinh thái học

Trưởng nhóm: TS. Ngô Thị Thúy Hường
Địa chỉ: Phòng 603, Tòa nhà A5, Trường Đại học Phenikaa
Hướng nghiên cứu: 

Sinh thái học, tập trung vào độc tính của kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và ảnh hưởng của chúng đến tình trạng sinh lý ở động vật và con người.

- Xử lý môi trường đối với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy với các chiến lược bền vững về môi trường.

- Rủi ro về ô nhiễm nhựa đặt ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) và để tìm hiểu những biện pháp can thiệp, chính sách và quy định nào có thể giảm thiểu những rủi ro này.

- Phát triển vật liệu nhựa thay thế để giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa.

Trang chủ: https://ecetlab.phenikaa-uni.edu.vn/home

Nhóm nghiên cứu Vi Sinh ứng dụng

Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Hồng Minh
Địa chỉ: Phòng 603, Tòa nhà A5, Trường Đại học Phenikaa
Hướng nghiên cứu: 

- Vi sinh ứng dụng

- Kỹ thuật di truyền

- Các hợp chất hoạt tính sinh học