Biên bản hợp tác giữa 2 nhóm nghiên cứu

5/19/2020 11:08 AM

Nhóm nghiên cứu "Chuyển đổi và lưu trữ năng lượng tái tạo" do TS. Đào Văn Dương làm trưởng nhóm hợp tác nghiên cứu phát triển máy phát điện nano từ việc sản xuất hơi nước bằng năng lượng mặt trời với nhóm nghiên cứu "Hóa học & Quang điện hóa" của giáo sư Lee Jae Joon, trường đại học Dongguk, Hàn Quốc.