rokettube porno alanya escort maltcasino antalya escort antalya escort rolex replica altyazili porno

Các đề tài nghiên cứu quốc gia

2/13/2019 10:39 AM

1.Tên đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs)”; CNĐT: TS. Đào Văn Dương; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã số: 103.02-2018.27.

2. Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ti và F pha tạp cấu trúc compozit spinel/layered của vật liệu cathot giàu Li và Mn ứng dụng cho pin Li-ion”; CNĐT: TS. Vũ Ngọc Hùng; Thời gian thực hiện: 24 tháng; Mã số: 103.02-2019.26, Đã xét duyệt.

3. Tên đề tài: “Vật liệu khung hữu cơ-kim loại với ứng dụng trong cảm biến khí và với vai trò xúc tác trong chuyển hóa sinh khối” ; CNĐT: TS. Nguyễn Tăng Sơn; Thời gian thực hiện: 24 tháng; Mã số: 103.02-2019.52, Đã xét duyệt.

4. Tên đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp Fe3O4@SiO2-GO, Fe3O4/ZnO-Graphene có cấu trúc lõi@vỏ-lai hóa nhằm tăng cường hiệu suất xử lý các ion kim loại nặng và phân hủy chất màu hữu cơ trong nước” CNĐT: TS. Phạm Thị Lan Hương; Thời gian thực hiện: 36 tháng; Mã số: 103.02-2019.32, Đã xét duyệt.