Văn Phòng Khoa

2/21/2019 1:40 AM
Văn Phòng Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Môi trường

Phòng 603, tòa A5, trường ĐH Phenikaa

Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Website: bcee.phenikaa-uni.edu.vn   

E-mail: bcee@phenikaa-uni.edu.vn