Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường

3/18/2020 9:00 AM
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Korea, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 10; 370 citations
 • ISI-Scopus papers: >25
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Trường Đại học tổng hợp Bayreuth, CHLB Đức
 • Thạc sĩ: Trường Đại học tổng hợp Ghent, Vương quốc Bỉ
 • H-index: 7; 396 citations
 • ISI-Scopus papers: >20
 • Google Scholar/ Researchgate / Scopus / Publons/ Orcid
 •  
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • H-index: 27; >2000 citations
 • ISI-Scopus papers: >100
 • Google Scholar/ Scopus/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Gachon, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Gachon, Hàn Quốc
 • H-index: 6; 218 citations
 • ISI-Scopus papers: >11
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 6; 96 citations.
 • ISI-Scopus papers: >18
 • Google Scholar/ Researchgate / Scopus/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Korea, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt nam
 • H-index: 8, >152 citations
 • ISI-Scopus papers: >9
 • Google Scholar/ Scopus/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Hankyong, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 8 citations
 • Google Scholar/ Researchgate/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc
 • H-index: 10, >270 citations
 • ISI-Scopus papers: >19
 • Google Scholar/ Researchgate/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc Gia Pusan, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc Gia Pusan, Hàn Quốc
 • H-index: 9 citations
 • ISI-Scopus papers: >28
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Hanyang, Hàn Quốc
 • H-index: 22, >1200 citations
 • ISI-Scopus papers: >45
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Đại học Công giáo Daegu, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học Công giáo Daegu, Hàn Quốc
 • H-index: 18; 782 citations
 • ISI-Scopus papers: > 40
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Đại học Twente, vương quốc Hà Lan
 • Thạc sĩ: Đại học Twente, vương quốc Hà Lan
 • H-index: 6, 283 citations
 • ISI-Scopus papers: >10
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Thạc sĩ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Tiến sĩ: Đại học khoa học và công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • Thạc sĩ: Đại học khoa học và công nghệ Pohang, Hàn Quốc
 • H-index: 10; 380 citations
 • ISI-Scopus papers: 14
 • Google Scholar/ Researchgate 
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Innsbruck, Áo
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc
 • H-index: 5; 68 citations
 • ISI-Scopus papers: >12
 • Google Scholar/ Researchgate/ Orcid/ Publons
TS. Nguyễn Hồng Minh
 • Tiến sĩ: Đại học Osaka, Nhật Bản
 • Thạc sĩ: Đại học Osaka, Nhật Bản
 • H-index: 4; 42 citations
 • ISI-Scopus papers: >11
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
ThS. Đinh Thị Ngọc Mai
 • Thạc sĩ: Viện Sinh thái và tài nguyên Sinh vật, Việt Nam
 • H-index: 
 • ISI-Scopus papers: 2
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • CN: Học viện nông nghiệp Việt nam