Khoa học Môi trường

7/1/2019 10:00 AM

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Mã ngành 7440301, thời gian đào tạo: 4-5 năm)

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Khoa học môi trường là một ngành khoa học được xây dựng dựa trên cơ sở kết hợp kiến thức của vật lý, sinh học, hóa học và nhiều ngành khác vào nghiên cứu môi trường và giải quyết các vấn đề môi trường.
 • Ô nhiễm môi trường có thể gây ảnh hưởng ở nhiều cấp độ, từ các khu dân cư do ô nhiễu khói bụi, nước thải, và chất thải rắn từ các nhà máy và khu công nghiệp, đến quy mô toàn cầu như hiện tượng biến đổi khí hậu, trái đất ấm lên do hàm lượng khí nhà kính tăng. Ô nhiễm môi trường tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Do đó, ngành khoa học môi trường tập trung nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu, kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Ngành khoa học môi trường sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức để thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ và cải thiện môi trường.
 • Kỹ sư ngành Khoa học Môi trường có khả năng thực hiện quản lý, tư vấn, quan trắc, và đánh giá tác động môi trường, am hiểu kỹ thuật, có khả năng thiết kế công nghệ và vận hành trạm xử lý môi trường.
 • Kết hợp giữa lý thuyết với thực hành đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà tuyển dụng.

3. TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC PHENIKAA

 • Tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ 2 tại các nhóm nghiên cứu
 • Chương trình có sự tham gia giảng dạy của giảng viên quốc tế
 • Thực hành trên thiết bị hiện đại

4.  KỸ NĂNG TỐT NGHIỆP

 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh, sử dụng thành thạo các phần mềm office và phần mềm chuyên dụng, và kỹ năng làm việc nhóm
 • Có khả năng thiết kế, lắp đặt hệ thống thí nghiệm để phân tích môi trường
 • Có khả năng phân tích mẫu trên các thiết bị hiện đại như GC-MS, ICP-MS…
 • Kỹ năng tư vấn, giám sát, đánh giá tác động, thiết kế công nghệ và vận hành trạm xử lý môi trường
 • Kỹ năng tổ chức đánh giá và xử lý sự cố môi trường

5. TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

 • Học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn...
 • Kỹ thuật tại các công ty, nhà máy, khu công nghiệp…
 • Quản lý môi trường tại các cơ quan hành chính sự nghiệp
 • Các trung tâm, viện nghiên cứu và trường học

6. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

 • Nền tảng về sinh học, hóa học và công nghệ, nắm vững những kiến thức chuyên môn về khoa học môi trường.
 • Chuyên sâu về phân tích môi trường, công nghệ xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, công nghệ xử lý và sử dụng chất thải rắn, quản lý và đánh giá tác động môi trường, xử lý sự cố môi trường, và ứng dụng các phần mềm tin học trong môi trường. 
 • Được trang bị kiến thức liên ngành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong thời đại mới 

Liên hệ

            Khoa Công nghệ sinh học, Hóa học và Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Phenikaa

            Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

            Website: bcee.phenikaa-uni.edu.vn     

            Email: bcee@phenikaa-uni.edu.vn