Vật liệu thân thiện với môi trường

2/13/2019 10:38 AM
Nhóm nghiên cứu do TS. Đặng Viết Quang phụ trách.

Nhóm tập trung nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano cho ứng dụng thu CO2, xử lý nước thải và thu hồi nước sạch