Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2019-2020: Công nghệ sinh học ứng dụng & Khoa học môi trường  
Ngành Công nghệ sinh học ứng dụng
Ngành công nghệ sinh học ứng dụng (Mã ngành 7420201); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  
Ngành Khoa học môi trường
Ngành Khoa học Môi trường (Mã ngành 7440301); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  
Phương thức tuyển sinh
Ngành Công nghệ sinh học (Mã ngành: 7420201); Ngành Khoa học môi trường (Mã ngành: 7440301); Tổ hợp xét tuyển<br />A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Tuyển sinh sau đại học
Khoa đang xây dựng chương trình sau đại học tiên tiến kết hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước như: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học quốc gia Chungnam-Hàn Quốc, Đại học ...