Các câu hỏi thường gặp

11/3/2019 185 lượt xem
Phương thức xét tuyển, học bổng, cơ sở vật chất & cơ hội việc làm  

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

23/2/2019 254 lượt xem
Năm học 2019-2020: Công nghệ sinh học ứng dụng & Khoa học môi trường  

Ngành Công nghệ sinh học ứng dụng

17/7/2019 90 lượt xem
Ngành công nghệ sinh học ứng dụng (Mã ngành 7420201); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Ngành Khoa học môi trường

17/7/2019 63 lượt xem
Ngành Khoa học Môi trường (Mã ngành 7440301); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Năm học 2019-2020

22/2/2019 436 lượt xem
Năm học 2019-2020, khoa tập trung tuyển sinh đại học chính quy với 02 mã ngành: Công nghệ sinh học và Khoa học môi trường.  

Phương thức tuyển sinh

22/2/2019 151 lượt xem
Ngành Công nghệ sinh học (Mã ngành: 7420201); Ngành Khoa học môi trường (Mã ngành: 7440301); Tổ hợp xét tuyển<br />A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Tuyển sinh sau đại học

21/2/2019 132 lượt xem
Khoa đang xây dựng chương trình sau đại học tiên tiến kết hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước như: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học quốc gia Chungnam-Hàn Quốc, Đại học ...