Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

23/2/2019 260 lượt xem
Năm học 2019-2020: Công nghệ sinh học ứng dụng & Khoa học môi trường  

Ngành Công nghệ sinh học ứng dụng

17/7/2019 94 lượt xem
Ngành công nghệ sinh học ứng dụng (Mã ngành 7420201); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Ngành Khoa học môi trường

17/7/2019 64 lượt xem
Ngành Khoa học Môi trường (Mã ngành 7440301); Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)  

Phương thức tuyển sinh

22/2/2019 154 lượt xem
Ngành Công nghệ sinh học (Mã ngành: 7420201); Ngành Khoa học môi trường (Mã ngành: 7440301); Tổ hợp xét tuyển<br />A00 (Toán; Lý; Hóa); A01 (Toán; Lý; Tiếng Anh); D07 (Toán; Hóa; Tiếng Anh); B00 (Toán; Hóa; Sinh)