Phòng tạo mẫu

21/2/2019 127 lượt xem
TS. Lê Văn Quyết  

Phòng phân tích mẫu

21/2/2019 120 lượt xem
TS. Đặng Viết Quang  

Phòng đo tính chất tế bào quang điện

21/2/2019 122 lượt xem
TS. Đào Văn Dương  

Phòng kiểm tra tính năng Pin Lithium

21/2/2019 115 lượt xem
TS. Vũ Ngọc Hùng