Phòng tạo mẫu

21/2/2019 178 lượt xem
TS. Lê Văn Quyết  

Phòng phân tích mẫu

21/2/2019 173 lượt xem
TS. Đặng Viết Quang  

Phòng đo tính chất tế bào quang điện

21/2/2019 152 lượt xem
TS. Đào Văn Dương  

Phòng kiểm tra tính năng Pin Lithium

21/2/2019 155 lượt xem
TS. Vũ Ngọc Hùng