Bài báo KH khác

6/9/2019 166 lượt xem
 

Năng lượng tái tạo

21/2/2019 217 lượt xem
Harvesting Energy from Environmental Sources  

Bài báo uy tín quốc tế

21/2/2019 595 lượt xem
Các công trình nghiên cứu  

Bằng sáng chế

21/2/2019 149 lượt xem
 

Công nghệ Pin lithium

21/2/2019 169 lượt xem
Li-ion battery and all-solid-state battery<br />  

Đề tài cơ sở

13/2/2019 152 lượt xem
 

Các đề tài nghiên cứu quốc gia

13/2/2019 237 lượt xem
1.Tên đề tài: “Nghiên cứu và chế tạo vật liệu lai hóa nhằm giảm giá thành cho điện cực đối của pin năng lượng mặt trời nhạy quang (DSCs)”; CNĐT: TS. Đào Văn Dương; Thời gian thực hiện: 2018-2020; Mã ...