Hợp tác quốc tế

22/2/2019 192 lượt xem
ĐH Quốc Gia Chungnam, ĐH Quốc gia Changwon - Hàn Quốc; ĐH Florida - Hoa Kỳ; ĐH Twente - Hà Lan  

Hợp tác trong nước

22/2/2019 145 lượt xem
Viện AIST, Viện ITIMS, ĐH Bách Khoa Hà Nội; Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

Chương trình liên kết

13/2/2019 150 lượt xem
Các chương trình liên kết hiện nay của Khoa