Khoa học Môi trường

1/7/2019 143 lượt xem
Tuyển sinh năm học 2019-2020  

Công nghệ sinh học

22/2/2019 154 lượt xem
Tuyển sinh năm học 2019-2020  

Công nghệ Hóa học

20/2/2019 123 lượt xem
Khoa dự kiến tuyển sinh ngành Công nghệ Hóa học từ năm học 2020-2021  

Hóa Dược

13/2/2019 111 lượt xem
Khoa dự kiến tuyển sinh từ năm học 2020-2021  

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT

14/3/2019 131 lượt xem
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT: Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy ... 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

13/2/2019 168 lượt xem
Đối với nhiều bạn sinh viên, tìm kiếm việc làm là một trong những thách thức lớn sau khi ra trường. Tuy nhiên, khi theo học ở Trường Đại học Phenikaa, sinh viên sau tốt nghiệp sẽ có rất nhiều ...