Nhóm Năng lượng sạch

21/2/2019 451 lượt xem
Phạm vi nghiên cứu: Các thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời, các thiết bị lưu trữ năng lượng như pin, acquy ứng dụng cho thiết bị di động.  

Nhóm Vật liệu thân thiện môi trường

21/2/2019 424 lượt xem
Trưởng nhóm: TS. Đặng Viết Quang  

Nhóm Mô phỏng

1/2/2019 193 lượt xem
Đang cập nhật  

Nhóm Công nghệ sinh học

2/2/2019 297 lượt xem