Nhóm Công nghệ sinh học

8/1/2020 14 lượt xem
Trưởng nhóm TS. Hà Thị Huyền Trang  

Nhóm Năng lượng sạch

8/1/2020 17 lượt xem
Phạm vi nghiên cứu: Các thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời, các thiết bị lưu trữ năng lượng như pin, acquy ứng dụng cho thiết bị di động.  

Vật liệu thân thiện với môi trường

13/2/2019 46 lượt xem
Nhóm nghiên cứu do TS. Đặng Viết Quang phụ trách