Nhóm Năng lượng sạch

21/2/2019 359 lượt xem
Phạm vi nghiên cứu: Các thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời, các thiết bị lưu trữ năng lượng như pin, acquy ứng dụng cho thiết bị di động.  

Nhóm Vật liệu thân thiện môi trường

21/2/2019 337 lượt xem
Trưởng nhóm: TS. Đặng Viết Quang  

Nhóm Mô phỏng

1/2/2019 163 lượt xem
Đang cập nhật  

Nhóm Công nghệ sinh học

2/2/2019 225 lượt xem
Đang cập nhật