Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

2/23/2019 11:00 PM

Ngành công nghệ sinh học ứng dụng (Mã ngành 7420201, chỉ tiêu tuyển sinh: 50): định hướng đào tạo những cử nhân  có kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học theo mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cao của chính phủ, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp tạo ra những chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, y dược học, thực phẩm, xử lý ô nhiễm môi trường… Bên cạnh khối kiến thức nền tảng, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng về phân tích, tổng hợp, quản lý dây chuyền nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.

Ngành Khoa học môi trường (Mã ngành 7440301, chỉ tiêu tuyển sinh: 50): trang bị các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường và quản lý môi trường; phương pháp đánh giá ô nhiễm môi trường và các công cụ để kiểm soát chúng, kỹ thuật tái sử dụng, tái chế và xử lý ô nhiễm cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên theo học ngành kỹ thuật môi trường còn được trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp như khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng nhận dạng, phát hiện những vấn đề môi trường đã và đang xảy ra, dự báo những vấn đề có khả năng xảy ra.

Ngành Hóa học (dự kiến từ năm học 2020-2021): định hướng đào tạo nhân lực trình độ cao như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho các trường đại học, viện nghiên cứu, bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm, bộ phận kiểm định đánh giá chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực hóa học (hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa phân tích, hóa lý, hóa dược, hợp chất thiên nhiên, hương liệu, hóa mỹ phẩm, vật liệu nano) và các lĩnh vực liên quan như sinh học, thực phẩm, môi trường, dệt nhuộm...

Ngành Hóa dược (dự kiến từ năm học 2020-2021): Hóa dược là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao, mang tính chất đa ngành và đang phát triển không ngừng và mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở nước ta. Ngành Hóa dược đóng vai trò thiết yếu trong công nghiệp dược-mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ khâu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đến các công đoạn phát triển sản phẩm ra thị trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Hóa dược có thể làm việc tại các viện/trường/trung tâm nghiên cứu phát triển dược-mỹ phẩm cũng như các tập đoàn/công ty/đơn vị sản xuất dược phẩm. Chương trình đào tạo chuyên ngành Hóa dược sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ sở,  chuyên sâu, toàn diện kết hợp các kiến thức liên ngành của hóa học, sinh học và dược học. Sinh viên Hóa dược có thể học liên thông, song bằng với chương trình Dược học của Khoa Dược để mở rộng kiến thức và có thêm cơ hội nghề nghiệp.