Lịch sử phát triển

3/13/2019 12:18 PM

Lịch sử hình thành và phát triển

  Khoa Sinh Học, Hóa Học và Kỹ Thuật Môi Trường (Faculty of Biotechnology, Chemistry, and Environmental Engineering), Trường Đại học Phenikaa được thành lập vào tháng 11 năm 2018 trên cơ sở tách Khoa Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHTT-TCHCQT ký ngày 19 tháng 11 năm 2018. Văn phòng Khoa tại: Phòng 220, tòa C1, trường ĐH Phenikaa. Khoa có sẵn nhiều trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu (http://bcee.phenikaa-uni.edu.vn/danhsach/co-so-vat-chat). Ngoài ra, Khoa nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ rất lớn từ trường cũng như tập đoàn Phenikaa trong việc đầu tư các trang thiết bị phù hợp với chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu.

  Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo đại học tiên tiến (sinh viên được trực tiếp áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tiễn) với định hướng nghiên cứu và ứng dụng, đồng thời kết hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước cho chương trình sau đại học như ĐĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐHQG Chungnam-Hàn Quốc, ĐHQG Hanyang-Hàn Quốc, ĐHQG Changwon-Hàn Quốc…

  Từ tháng 10 năm 2019, Khoa chuyển sang địa chỉ mới tại tòa nhà A5 Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Văn Phòng khoa hiện tại: Phòng 604, tòa A5, trường ĐH Phenikaa