Nhóm Năng lượng sạch
Phạm vi nghiên cứu: Các thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời, các thiết bị lưu trữ năng lượng như pin, acquy ứng dụng cho thiết bị di động.  
Nhóm Vật liệu thân thiện môi trường
Trưởng nhóm: TS. Đặng Viết Quang  
Nhóm Mô phỏng
Đang cập nhật